Föreningens höstmöte 13.11.21

Årets höstmöte hölls på Lyan med 25 deltagare

Under mötet röstade medlemmarna en ny styrelse för år 2022. Göran Sjöstedt fortsätter som föreningens ordförande och Fredrik Lindgren blev vald till vice-ordförande. 5 personer valdes till styrelseledamöter, dessa var Kenneth Danielsson, Eivor Hafström, Rolf Holmberg, Niklas Wikström och Thea Lindholm. Grattis!

Vidare behandlades vårmötesprotokollet som godkändes med tillägg. Föreningen har nya stadgar som godkänts av patent och registerstyrelsen. 

Aktuellt

Höstmötet hålls på Lyan med start klockan 13

Socialarbetare Heidi Anderson prövade modigt att ta sig fram till och inne i Lyan med vita käppen och med förbundna ögon.

Ögats dag- World sight day

Temat för i år är #LoveYourEyes , med temat önskar man att sätta fokus på att sköta om sina ögon, se till att kontrollera synen regelbundet och rekommendera samma åt andra. Ögonens hälsa kan även ge en fingervisning om din övriga hälsa. De viktiga nyckelorden är Förebygg, Skydda, Bevara, Prioritera

Månadsmötet ordnas denna gång i Karis Brankkis lördag 9.10 kl.13. 

Vilken tur vi hade med vädret, skogen bjöd på sina vackra färger och Kvarnträsk vattnet var spegelblankt!

Lördag 20.11 Kulturuset Karelia i Ekenäs klockan 18.00.

Tyvärr skjuts höstens första månadsträff upp som var tänkt i september. Mera information i senare skede. 

Medlemmar från föreningen fick möjlighet att delta i arkeologiska utgrävningar vid Raseborgs slott 23-24.8. Tack till Georg Haggrén och Västra Nylands Museum för denna spännande möjlighet. En hel del benfynd gjordes från olika djur och även fint bevarade fiskfjäll.

Från och med september månad börjar smågruppsaktiviteterna, kom ihåg att anmäla dig till kontaktpersonen.