Höstmöte 2022

Föreningens höstmöte hålls 12.11.2022

Möteskallelse

Svenska synskadade i Västnyland rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte lördagen den 12.11 kl. 13.00 på Verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs. Medlemmarna ombeds att anmäla sig till verksamhetskoordinator Alexandra Helander senast 8.11. Transport ordnas vid behov.

Telefon: 0407786295 eller ssvn@brev.fi. Välkommen med -Styrelsen

Aktuellt