Höstmöte 2022

Föreningens höstmöte hålls 12.11.2022

Möteskallelse

Svenska synskadade i Västnyland rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte lördagen den 12.11 kl. 13.00 på Verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs. Medlemmarna ombeds att anmäla sig till verksamhetskoordinator Alexandra Helander senast 8.11. Transport ordnas vid behov.

Telefon: 0407786295 eller ssvn@brev.fi. Välkommen med -Styrelsen

Aktuellt

Den 15.11 höll vi öppet hus tillsammans med hörselföreningen på församlingshemmet i Ekenäs

Välkomna på Öppet hus på församlingshemmet för hörsel och syn

Hedersgäst blindveckan till ära må. 13.11 kl.13 på Lyan. Anmäl veckan innan till 040-7786295

Obs, höstmötet blir ett annat veckoslut än vanligt. Kaj Kunnas besöker oss 13.11, kom med!!

Föreningen har fått en ny logo

Må bra dag på Lyan torsdagen 14.9 kl.10.15 med mieli och folkhälsan