Mehiläinens ögonmottagning

I jan 2021 skickades ett frågeformulär ut till medlemmarna om Mehiläinens tjänster.

Syftet vara att få veta om medlemmarna varit nöjda med vården. Svaren som kom in var i överlag positiva, vården har upplevts som god och fungerat. Det har upplevts positivt att få service i närområdet. Medlemmar önskar att också synfältsundersökningen skulle skötas i Ekenäs. Det fina var att behandlingen och uppföljningen av ovanstående sakerna sköts om lokalt. Önskemål kom också in att Mehiläinen skulle ge ut en tydlig beskrivning av vilka ögon- och syntjänster som de erbjuder. En osäkerhet fanns om ögonläkarna kommer ihåg att remittera vidare till synrehabilitering. I samband med dessa svar tog rehabiliteringsrådgivare Tina Hultgren på sig uppdraget att skriva en text om hur man bör gå tillväga om man upptäcker förändringar med egen syn, samt hur man kommer till Mehiläinens ögonmottagning och vilka tjänster de sköter. 

 

Synen och synnedsättning
Att få en nedsatt syn ökar med åldern och åldern är den främsta orsaken till nedsatt syn.
Synen är människans viktigaste sinne då upp 80% av all information tas in via ögat. Synen är därmed ett viktigt organ för alla vardagliga sysslor och att få en nedsatt syn påverkar funktionsförmågan.

En synnedsättning kan variera i grad och vara allt från lindrig till grav och en synnedsättning är alltid individuell. En synnedsättning eller synskada är per definition är då synskärpan på det bättre ögat är svagare än 0,3 efter korrigering med glasögon. Synskadegraden är då 10 eller mer eller synskadeklassen 50% eller mer. Det är alltid en ögonläkare som fastställer synnedsättningen och synskadegraden.

En person har inte en synnedsättning om synförmågan kan återställas med hjälp av glasögon eller linser och om synskärpan är bättre än 0,3 på det bättre seende ögat.

Var får jag hjälp?
Upplever du att synen blivit sämre rekommenderas alltid ett besök till optiker eller ögonläkare. Försämras din syn plötsligt och akut behöver du omedelbart uppsöka vård på hälsocentralens eller sjukhusets akutmottagning.
Det är viktigt att undersöka sina ögon regelbundet hos optiker och ögonläkare. Optikern kollar synen och mäter ögontryck och remitterar vid behov vidare till ögonläkare. Från 40 års ålder rekommenderas besök hos ögonläkare för att utesluta ögonsjukdomar.
En hälsocentralläkare kan alltid, enligt bedömning och misstanke om ögonsjukdom, remittera vidare till specialsjukvårdens ögonmottagningar och polikliniker. Sedvanliga syn- och ögonkontroller sköts av privata optiker och ögonläkare.

I det skede ögonläkaren konstaterar att synen är betydligt nedsatt, synskadegraden är 10 eller mer eller synskadeprocenten är 50% eller mer skall ögonläkaren remittera personen till ögonrehabiliteringspolikliniken i Helsingfors. Där utprovas olika synhjälpmedel och erbjuds andra viktiga stödfunktioner för en person med synnedsättning (t.ex. belysningsförändring i hemmet).

Synhjälpmedel
Det finns olika slags synhjälpmedel som kan underlätta vardagen. FSS rehabiliteringsrådgivare och rehabiliteringshandledaren på ögonrehabiliteringspolikliniken kan ge information och råd i frågor om hjälpmedel.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f
Förbundet utgör en del av tredje sektorn och finns till för alla personer med synnedsättning eller utmaningar i synanvändningen. Har du frågor, önskar få information eller råd om synrelaterade frågor eller till exempel synhjälpmedel är du välkommen att kontakta rehabiliteringsrådgivaren i Västnyland, 0505612951

HUS specialsjukvårdens ögonmottagning Ekenäs Mehiläinen
Sedan december 2019 köper HUS ögonläkartjänster av Mehiläinen i Ekenäs. Till mottagningen kommer man endast via HUS med betalningsförbindelse, d.v.s. som köptjänst.

I praktiken fungerar det så att HVC eller en privatläkare/ privat ögonläkare remitterar patienten till HUS specialsjukvården (ögonkliniken i Helsingfors eller Lojo sjukhus). HUS går sedan igenom remisserna och avgör vem som sköts var. I praktiken kommer de flesta med hemort Hangö, Raseborg, Ingå till Mehiläinen i Ekenäs. Då beslutet gjorts och betalningsförbindelsen beviljats får patienten brev hem om saken från HUS. Samma uppgifter som patienten får per post, skickas elektroniskt till Mehiläinen i Ekenäs. Remisserna kommer till Mehiläinens mottagning klassificerade enligt hur brådskande de är. Mehiläinen bokar sedan in patienterna till mottagningen och skickar i de flesta fall brev om tidsbokningen. Är det fråga om en mer brådskande remiss kan Mehiläinen också i dylika fall kontakta per telefon. Man kan alltså inte på eget initiativ boka tid Mehiläinens ögonmottagning, ögonläkare och eller ögonskötare!

En stor klientgrupp som Mehiläinen i Ekenäs sköter är makulainjektionspatienterna. Injektionerna sköts i regel 1x/vecka av ögonläkare Juho Wares. Därtill sköts patienter med glaukom, uveit, och allmänna ögonbesvär. Både diabetspatienters och makulapatienters ögonuppföljningar som är återkommande sköts på Mehiläinens mottagning. Större ingrepp och operationer sköts dock inte på Mehiläinens ögonmottagning i Ekenäs. De flesta besöken, som INTE är injektioner sköts i huvudsak av ögonläkare Satu Allonen och Raimo Tuuminen.

Ögonskötarna gör synkontroller, mäter ögontryck och tar olika bilder och OCT-undersökningar. Det enda som inte i det här skedet kan göras på ögonmottagningen i Ekenäs är synfältsundersökningar, varför glaukompatienterna är tvugna att åka till Helsingfors till Mehiläinen Ympyrätalo eller Forum en gång varje eller vartannat år.

Mehiläinen i Ekenäs har även vanlig ögonläkarmottagning för de som önskar gå privat till ögonläkare för ögonundersökning. Då bokas en tid till någon av ögonläkarna som har mottagning på Mehiläinens läkarstation. Denna mottagning skall inte blandas ihop med den av HUS köpta specialsjukvårdsmottagningen. 

Byte av vårdplats till ögonmottagningen Ekenäs Mehiläinen
Det är alltid möjligt att byta vårdplats från en ögonläkarmottagning till en annan. För byte av vårdplats krävs att den vårdande läkaren informeras om saken i god tid.
Har man av sjukhuset fått betalningsförbindelse för ett visst antal besök så rekommenderas att man slutför sin vård där och i god tid före sista besöket meddelar läkaren om att byte av vårdplats önskas. Det är dock alltid HUS specialsjukvård som påbasen av ögonsjukdom avgör var den bästa och mest ändamålsenliga vårdplatsen är.

Aktuellt

Föreningen fick möjlighet att pröva på en bunkerguidning anpassad till personer med synnedsättning.

Föreningen skickade ut ett brev till kommunfullmäktige i Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Sjundeå under vecka 19.

Föreningen har en ny broschyr som för tillfället delas ut i Västnyland, spana efter den på din närmaste vårdscentral, optiker eller apotek. 

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.

Förbundet ordnar tillsammans med föreningen en daganpassningskurs under våren.

Birgitta och Göran besökte Raseborgs sjukhus våren 2019 för att framföra önskan om en ögonmottagning i Ekenäs så synskadade som har svårt och röra sig p.g.a. sin synskada, skulle kunna få vård på närmare håll.