Vårmöte 2023

MÖTESKALLELSE

Svenska Synskadade i Västnyland r.f. kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen den 15.4 2023 kl. 13.00 på verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs.

Vid mötet behandlas de i paragraf 11 av föreningens stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022.
Medlemmarna ombeds anmäla sig till verksamhetskoordinator Alexandra Helander senast 11.4. Telefon: 040 778 6295 eller epost: ssvn@brev.fi

Välkommen med! – Styrelsen

Aktuellt