Vårmöte 2023

MÖTESKALLELSE

Svenska Synskadade i Västnyland r.f. kallar sina medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen den 15.4 2023 kl. 13.00 på verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs.

Vid mötet behandlas de i paragraf 11 av föreningens stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2022.
Medlemmarna ombeds anmäla sig till verksamhetskoordinator Alexandra Helander senast 11.4. Telefon: 040 778 6295 eller epost: ssvn@brev.fi

Välkommen med! – Styrelsen

Aktuellt

Välkomna med då höstens aktiviteter kommer igång

Hej alla medlemmar, sommaren kommer emot och aktiviteterna blir färre.

Passa på att anmäla er till våravslutningen, senast 26.4

Varje år firas ledarhundens dag den sista onsdagen i april. Vi har intervjuat Anita Åkerfelt som just fått sin nya ledarhund Taika

Föreningens bostad på Torngatan ledig

Speleftermiddagen inhiberas, övriga aktiviteter nedan

Kulturhuset Karelia i Ekenäs. 1.3.2023 kl.19 (träff 17.30)