Finlands Synskadade nummer 2, 2019

Finlands Synskadade nummer 2

Ladda ner tidningen


I det här numret:

  • Minnessjukdom går att behandla
  • BlindCell Classic ny bastelefon
  • Vintrig resa till Nya Valamo

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer