Finlands Synskadade nummer 3, 2019

Solveig Shields står på sin trappa i Ekenäs

Ladda ner tidningen


I det här numret:

  • Paulina Hannus är årets braillör
  • Mommodisco lockade många danssugna
  • Solveig Shields flyttade hem

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer