Synvinkel nummer 6/2020

Pärmbild av Synvinkel. Dailis Lindqvist betraktar en skulptur på konstgalleriet Villa Albert i Borgå.

Ladda ner tidningen


I det här numret:

  • Ledare: Du kan inte vara alla till lags
  • Synskadades tankar kring ljus och mörker
  • Profil: Börje Broberg syntolkar på fritiden
  • Uppfriskande program efter isolerad vår

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer