Synvinkel nummer 7, 2019

Synvinkel nummer 7, 2019

Ladda ner tidningen


I det här numret:

  • De lägsta pensionerna höjs med några tior
  • Varför ser jag så dåligt i skymning?
  • Viktigt att bryta negativa tankemönster
  • Vita käppens dag firades runt om i landet

Lyssna via SoundCloud:

Tidigare nummer