Pressmeddelande: Känner du till synskademärket?

Från och med Blindveckan 8-15.11.2020 delar FSS distriktsföreningar ut synskademärken till personer med synnedsättning. Men känner du igen märket?

Blåa synskademärket fäst på en grå jacka. Ett träd syns i bakgrunden.

Vita käppen och ledarhunden är välkända hjälpmedel och kännetecknar att personen som använder dem har en synnedsättning. En annan mindre känd symbol som personer med synnedsättning använder är synskademärket. Personer med nedsatt synförmåga använder ofta synskademärket på rockslaget eller fäst på väskan.

Synskademärket används ofta av svagsynta personer som inte behöver vit käpp eller ledarhund för att röra sig. Synskademärket signalerar till andra att den som bär märket kan behöva hjälp i vissa situationer.

Synskademärket består av en mörkblå bakgrund och en vit människofigur som håller i en vit käpp. Det finns olika märken; den lilla och runda metallknappen är vanligast på rockslaget, det större tygmärket kan man sy fast var man önskar och därtill finns det klistermärken. I idrottssammanhang, till exempel på löpbanan, på skidbanan eller i slalombacken, bär många synskadade en färggrann väst med ett stort synskademärke på ryggen. I simhallen kan man stöta på personer med synskademärket på badmössan.

Lilian Söderman har märkt av nyttan med synskademärket speciellt i de situationer hon inte haft sin vita käpp med sig. Till exempel i affären eller i kön till buffén på restaurang kan den vita käppen vara i vägen och då är det lättare att på annat sätt signalera att man kan behöva hjälp eller att man behöver mer tid på sig.

- Jag använder märket för jag vill att människor ska förstå vad det beror på om jag gör någonting tokigt. Och speciellt i buffékön har jag märkt att märket på axelväskan leder till att andra har mer tålamod och inte börjar knuffas om jag är långsam, säger Söderman.

För Dailis Lindqvist är det en självklarhet att alltid ha synskademärket på alla ytterrockar, även om vita käppen är med. Har hon inte tillräckligt många märken flyttar hon dem från ena kappan till den andra då hon byter rock.

- Om människor inte förstår vad vita käppen innebär förtydligar åtminstone synskademärket att jag har en synnedsättning, säger Lindqvist.

- En gång var det en dam som såg mig på busshållplatsen och lade märke till synskademärket och frågade mig om det. Det verkar som om folk förstår lite bättre då man använder synskademärket, tillägger hon.

Om du möter en person som använder synskademärket kan du varna om hinder eller faror på vägen eller vid behov erbjuda din hjälp. Ge också gärna utrymme till den som använder synskademärket, speciellt i epidemitider är det bra att värna om säkerhetsavstånden till personer som kanske inte själva kan bedöma avstånden till andra.

 

Mer information:

Finlands synskadeorganisationer firar blindveckan 8–15.11.2020. Under årets temavecka uppmärksammas speciellt synskademärket.

FSS och Näkövammaisten liitto (NKL) kartlade användningen av synskademärket under sommaren och hösten 2020. Av de synskadade som svarade på enkäten använde 67% synskademärket åtminstone ibland. Flest användare fanns det i åldersgruppen över 70 år. Av under 30-åriga använder en tredjedel märket regelbundet eller ibland. Mer resultat och citat från enkäten: https://fss.fi/aktuellt/synskademarket-signalerar-till-andra-att-den-som-bar-market-kan-behova-hjalp

Publicerad sön 8.11.2020 kl. 12.30