Synskademärket signalerar till andra att den som bär märket kan behöva hjälp

Det lilla märket berättar om synnedsättning - eller gör den? Vi utredde synskadades upplevelser av användningen av synskademärket.

En närbild på blåa synskademärket i metall fäst på en grå rock. I bakgrunden syns höstlöv.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Näkövammaisten liitto kartlade under sommaren vad synskadade anser om synskademärket. En elektronisk enkät var öppen under tiden 1.6–27.9.2020 och sammanlagt kom det in 230 svar. Den anonyma enkäten kunde besvaras på antingen finska eller svenska. En sammanfattning av resultaten presenteras här nedan. I sammanfattningen görs ingen skillnad på vilket språk svaren angetts.

Synnedsättning: 20% av de som svarade definierade sig som blinda och 80% som svagsynta. I jämförelsen huruvida graden av synnedsättning påverkar användningen av synskademärket upptäcktes inga anmärkningsvärda samband eller skillnader.

Ålder: Nästan hälften av 230 svaren kom av personer över 60 år. Åldern verkar vara av betydelse för användningen av synskademärket. Det fanns fler användare av synskademärket i de äldre åldersgrupperna. Av under 30 åringar använde enbart en tredjedel märket, medan två tredjedelar av över 70 åringarna använder märket.

Användning av märket: Av alla 230 svar framkom det att 67 % använder synskademärket ibland eller regelbundet medan resten aldrig använder märket. För 2% var synskademärket helt okänt.

Upplevelser

Vi bad personer fritt berätta om varför de använder synskademärket eller alternativt varför de inte använder det. Nedan presenteras några utplock som exemplifierar en stor andel av de svar som kommit in. FSS har fått tillstånd att publicera de anonyma citaten som används här. Vissa av citaten har översatts från finska till svenska.

”Om du använder synskademärket, berätta varför du använder det. Du kan till exempel berätta hur synskademärket varit till nytta för dig, och i vilka situationer?”

Antal svar: 123. Exempel:

"Jag använder märket för att uppmärksamma omgivningen samt lättare få hjälp vid behov."

"Det är tryggare för mig att andra kan ta min synnedsättning i beaktande."

"Jag använder märket när jag inte kan gå med min vita käpp. Jag använder rollator."

"För att förvarna andra om att jag kan vara lite långsam att reagera på sådant de kan tro att jag ser. Och för att butikspersonal inte skall tro att jag besvärar och frågar dem i onödan."

"Jag har inte haft konkret nytta av att använda märket, men nog fått frågor om det, t.ex. ”varför har du skyddsvägssymbolen på bröstet?""

"Synskademärket känns främst igen av personal inom trafik- och resebranscherna. För många är det inte bekant, men det har erbjudit tillfällen att berätta om synskada."

”Om du inte använder synskademärket, berätta varför du inte gör det. Du kan även berätta vad som borde förändras, eller hur synskademärket borde förändras, för att du skulle använda det.”

Antal svar: 131. Exempel:

"Jag använder vita käppen och det räcker för att signalera om min synnedsättning."

"Jag vill inte stämplas som synskadad."

"Jag har inte vetat om hela märket."

"Det har bara inte blivit av, och jag tror inte folk känner igen symbolen."

"Synskademärket borde ges ut i flere former, inte bara knappen eller klistermärket. Det borde vara lättare att ta loss och fästa på olika material, kanske också med magneter? Pricken av metall på knappen gör symbolen i sig mindre förståelig. Jag skulle gärna ha en synskadesymbol av reflekterande material - ja, varför inte en reflex!"

"Märket är okänt och fult och svårt att byta från plagg till plagg. Det borde vara större, färggladare och kändare."

Slutsatser:

Synskademärket delar åsikter. Samtidigt som majoriteten av de som svarade uppgav att de använder synskademärket kan resultatet bero på att personer som använder synskademärket är mer benägna att svara på en enkät om synskademärket. Av denna anledning kan vi inte dra slutsatser om i vilken utsträckning synskademärket används av personer med synnedsättning.

Däremot kom det fram för- och nackdelar med upplevelsen av användningen. För många var det viktigt att genom synskademärket tydliggöra synnedsättningen för människorna i omgivningen, speciellt om man inte använder vit käpp eller i de situationer då den vita käppen inte syns. För andra är synskademärket överflödigt eller krångligt att använda och i vissa fall även stämplande.

Synskademärket används internationellt men symbolen kan ha små avvikelser i färg, storlek och kontrast.

För att de som tycker om att använda synskademärket ska ha möjligast stor nytta av det är det viktigt att andra känner igen märket och förstår dess innebörd.

 

Känner du till synskademärket? Blindveckan 2020 uppmärksammar synskadesymbolen

Finlands synskadeorganisationer firar blindveckan 8–15.11.2020. Temat 2020 är ”en fungerande vardag för alla” och under hela året har ämnen så som tillgänglighet, trygghet, bemötande och kommunikation uppmärksammats på både förbunds- och föreningsnivå under olika evenemang och föreläsningar.

På våren då covid19-epidemin nådde Finland var hygienåtgärder och säkerhetsavstånd mycket på tapeten. I detta samband uppstod ett behov av att föra fram synens roll och belysa faktumet att personer med synnedsättning eller deras ledarhundar inte nödvändigtvis kan hålla säkerhetsavstånd till andra eller hitta handdesinfektionsmedlet som lagts fram för kunder att användas i olika affärer. Av denna anledning ville vi i år synliggöra synskademärket och öka vetskapen om det. På alla syns inte synnedsättningen utåt, och då kan synskademärket vara en bra signal för andra att förstå att vid behov hjälpa till eller ge utrymme.

Från och med blindveckan kan föreningsmedlemmar vara i kontakt med sin lokala distriktsförening för att hämta ett synskademärke kostnadsfritt. Kontaktuppgifter till FSS sju distriktsföreningar hittar du här.

Synskademärken av olika slag kan även köpas via Aviris hjälpmedelsbutik.

Publicerad fre 13.11.2020 kl. 8.00