Aktuellt

Resan görs i samarbete med Oravais Trafik Ab och är riktad till alla medlemmar inom FSS verksamhetsområde. Ett utförligt program fås från kansliet om så önskas. Anmälningarna har börjat strömma in så är du intresserad, skynda dig att anmäla dig och får mera information om resan! Bindande anmälan senast 4.5 till kansliet på tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12) eller på e-post: vasasynskadade (at)gmail.com.

Vi får ta del av föreställningen Bomullsängeln som är verklighetsbaserad från bomullsfabriken i Brändö och i regi av Ulrika Bengs. Syntolkning av Gunilla Borgar. Vi har reserverat 40 platser på rad 2, 5, 6 och 9. Föreställningen räckar 2,5h inklusive paus och kostar 27€. Ledsagare gratis. Bindande anmälan senast 20.1. Biljetterna delas ut och betalas i foajén från kl.18.15 och därefter förbereds för syntolkning i salongen. Kom i tid!

startar onsdag 22.1 kl.10 och pågår varannan vecka fram till och med 29.4 med Ritva Hagelberg och Margareta Öster som lärare. Vill du lära dig punktskrift, ta kontakt med kansliet så ordnas det.

Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. håller ett extra föreningsmöte tisdag 28.1 kl.13 i Österbottens föreningars utrymme på Korsholmsespl.44, vån 2 i Vasa. Vid föreningsmötet behandlas styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen. Anmälningar senast 21.1.till kansliet på tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12) eller per e-post: vasasynskadade@gmail.com. STYRELSEN.

Torsdag 16.1 kl.13 sjunger vi ut julen i Närpes församlingshem tillsammans med kantor Nanna Rosengård och diakon Kristina Örn. Information av Ulla-Britt Ingman. Servering av risgrynsgröt, smörgås samt kaffe med dopp. Bussen startar kl.10.30 vid ABC i Oravais och kör riksåttan/strandvägen till Närpes. Dagen kostar 10€/person. Exakt busstidtabell frås vid anmälan som bör vara Febe tillhanda senast 9.1. på tfn 045-321 3320.

byter veckodag och tid till torsdagar kl.16-16.45 med början torsdag 23.1 och pågår fram till och med torsdag 14.5 (undantag är sportlov 27.2 och valborg 30.4)
Ny ledare är Emely Rosenberg, tfn 044-5522010. Eftersom 25 deltagare har anmält sig beslöt styrelsen igår att vi delar in alla anmälda i två grupper enligt följande:
Grupp 1 startar torsdag 23.1 kl.16 och fortsätter varannan jämn vecka fram till och med 14.5 med undantag av valborg.

På grund av en fuktskada på Lyktan finns kansliet och den mesta av verksamheten på Österbottens föreningars utrymmen på Korsholmsesplanaden 44 vån 2! 
För mera information, kontakta Febe Mörk, tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12) 

Föreningen samlar in avlagda synhjälpmedel till förmån för vår fadderbarnsverksamhet på blindskolan i Lushoto i Tanzania, Afrika. Kontakta Febe tfn 045-321 3320 så får du veta mera.