Aktuellt

Febe har vinterledigt 15 - 22.4 och då är kansliet stängt. Har du föreningsärenden under denna tid, vänligen kontakta ordförande Andreas Kanto, tfn 050-537 6110.

ordnas fredag 26.4 med början kl.17.30. Gemensam transport. Simning, bastu, pizza och gemenskap. VSS står för kostnaden! Anmäl dig senast 24.4 på tfn 045-3213320 (må-to kl.10-12) eller per epost: vasasynskadade@gmail.com.

ordnas av VSS torsdag 25.4 kl.14.30-17. Förevisning av vardagshjälpmedel med Ulla-Britt Ingman från FSS, tekniska hjälpmedel av Polar Print, optiska hjälpmedel av Marja-Leena Österlund från VCS och kl.16-16.30 får man ställa frågor gällande Victor Reader till Siv-Britt Häggman. Dagen inleds med kaffeservering och mingel i aulan kl.14.30. Dagen är GRATIS och VSS bjuder på kaffe och bulle. Anmälan senast 23.4 på tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12) eller per e-post: vasasynskadade@gmail.com.

 

Ny ledare för resten av terminen är Jennifer Storrank, tfn 045-128 5934. Vattenjumppa pågår fram till och med söndag 19.5 med undantag av påskdagen 21.4.

På grund av en fuktskada på Lyktan så finns kansliet nu på Österbottens föreningars (f.d. Vasanejden) utrymmen på Korsholmsesplanaden 44 vån 2! Verksamheten ordnas på lite olika ställen, följ noga med i föreningsspalten, medlemsbandet och FS, samt Torgplatsen. 
För mera information, kontakta Febe Mörk, tfn 045-321 3320 eller ordförande Andreas Kanto, tfn 050-537 6110.

Folkhälsans trivselcafé, Aktivt Seniorliv för synskadade fortsätter från och med onsdag 17.4 i andra våningen på Korsholmsesplanaden 44 i Österbottens föreningars utrymmen kl.13-15.15. Därefter fortsätter trivselcafé i samma utrymma följande dagar: onsdag 8.5 och onsdag 22.5.  Ledarna Carina Blom tfn 044 788 1026 och Maj-Britt Aspö hälsar dig varmt välkommen!

Vattengymnastiken i samarbete med Folkhälsan hålls i Folkhälsans hus i Smedsby. Vattenjumppan pågår fram till och med söndag 19.5. Grupp 1, kl.12.45-13.30 och grupp 2 kl.13.30-14.15. PBS! Ingen vattenjummpa hålls under sportlovssöndagen 3.3 och påskdagen 19.4. Har du frågor, kontakta gärna ledaren Evelina Holmback tfn 044-3470010.

Föreningen samlar in avlagda synhjälpmedel till förmån för vår fadderbarnsverksamhet på blindskolan i Lushoto i Tanzania, Afrika. Kontakta Febe tfn 045-321 3320 så får du veta mera.