Aktuellt

Här hittar du aktuella artiklar och annan viktig information om vad som är på gång inom synskadefältet.


 

Insändare: Synskadeorganisationerna är oroliga för synskadades välmående

Finland har inte råd att skära ner på medborgarnas välmående.

FSS punkttidningar upprätthåller läskunnighet

För många synskadade är punktskriften det enda skrivna språket. Det vill vi lyfta fram speciellt under internationella läskunnighetsdagen 8 september.

Svenska YLE och FSS söker testpersoner i huvudstadsregionen

FSS har inlett ett samarbete med Svenska YLE och söker nu fem personer för att delta i testande av smarta högtalaren och röstkommandon.

Vad betyder synskadeorganisationen för dig?

Vad har Förbundet Finlands Svenska Synskadade eller någon av dess distriktsföreningar gett dig? Vad hade du gått miste om utan organisationen?

Kommer välfärdssamhällets ryggrad att skrotas?

Många utsatta samhällsgrupper kan påverkas hårt från och med nästa år ifall finansministeriets förslag till statsbudget inte ändras.

FSS utlåtande gällande förslag till ändring av YLE-lagen

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:s utlåtande gällande regeringens proposition med förslag till ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab.

THL rekommenderar ansiktsmask för att skydda andra

THL rekommenderar ansiktsmask för att skydda andra – handtvätt och säkerhetsavstånd är de viktigaste sätten att förebygga coronasmitta.

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning bytte namn till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I och med den nya vägtrafiklagen bytte parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning namn till parkeringstillstånd för rörelsehindrade från och med den 1 juni 2020. Varken förutsättningarna för att beviljas tillstånd eller ansökningsförfarandet påverkas av namnbytet.

FSS har kommenterat en ny kvalitetsrekommendation om service för äldre

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt på remiss en ny kvalitetsrekommendation för välbefinnande och tjänster för äldre personer. Samtidigt sände ministeriet på remiss arbetsgruppens förslag till reform av lagstiftningen om service för äldre.

Den här veckan utkommer årets tredje nummer av FSS punktskriftstidning Intermezzi

Intermezzi innehåller artiklar, tips, berättelser och reportage. Materialet är taget från nätet och olika vecko-, månads- och dagstidningar.