Besök på Telc Blind school

Tack till de som donerade till skolan i Tirupattur

rektor, lärare och elever på skolan.

Hälsningar från Indien! Verksamhetskoordinatorn besökte Blindskolan i Tirupattur i delstaten Tamil Nadu i sydöstra Indien och överlämnade en donation till rektorn Meena, som Svenska synskadade i Västnylands medlemmar, och andra gäster på verksamhetscentret Lyan donerat. I skolan går 31 barn i åldern 6-14 år. Barnen bor i gästhemmet bredvid skolan och åker endast hem under större högtider och på sommarlovet. Skolan tar gärna emot donationer då de inte har lätt ekonomiskt, det statliga stödet är inte så högt och skolan är beroende av donationer från privata aktörer. Stort fokus sätts på att lära sig läsa och skriva i punktskrift, både på tamil och engelska som är rätt krävande. Vill du också stöda skolan? Du kan köpa av Kenneth Danielssons handgjorda borstar av olika slag, en del av summan går till skolan. Ta då kontakt via ssvn@brev.fi eller ring må-to kl. 9-14, 040-7786295

Aktuellt

Föreningen ordnar på våren och hösten tillfälle för medlemmarna att ställa frågor om sina telefoner, hjälpmedel med mera..

Välkomna att delta i föreningens aktiviteter

Tyvärr ordnas inget café 3.3 på Lyan. 

Månadsmötet 12.2 blev avbokat, smågruppsaktiviteterna kommer igång. Vårmöte 12.3

Vill du vara med på ett inlägg under föreningens Facebook och berätta om en viktigt låt i ditt liv?

Pausen i verksamhet fortsätter till januaris slut och styrelsen följer med restriktionerna i regionen och återkommer med mera information senare.

På grund av restriktionerna blir det ingen aktivitet till och med 17.1, styrelsen följer med läget och mera information kommer senare.

Året börjar lida mot sitt slut och föreningen tar jul- och nyårspaus. Aktiviteterna startar igen i januari månad