Teaterresa 11.7.2021

Författarvandring med Tove Virta

På en solig söndagsdag anlände bussen till restaurangen Villa Smakhus i Ekenäs. Det blev sammanlagt 32 deltagare från Östis, Mellis och Västis föreningar som tillsammans planerat en teaterresa till Raseborgs sommarteater. Efter den goda lunchen på Villa Smakhus färdades deltagarna till före detta Ekåsens sjukhus, numera Raseborgs stadshus. Författaren Tove Virta berättade om Ekåsens historik och läste upp olika berättelser från patienter och personal från sin bok ”Röster från Ekåsen”.

Efter detta åkte bussen vidare mot Raseborgs teater och vi fick bli bekanta med skådespelarna som spelade i teaterpjäsen Peter Pan innan pjäsen började. Börje Broberg fungerade som syntolk och gjorde ett fint jobb att återberätta det som hände i pjäsen och beskriva sinnesstämningen under pjäsens gång.

Vädret var strålande och det blev rätt hett under pjäsen men det märktes inte på skådespelarna som gjorde ett utmärkt jobb.

Hoppas vi ses igen nästa sommar!

Aktuellt

Föreningen skickade ut ett brev till kommunfullmäktige i Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Sjundeå under vecka 19.

Föreningen har en ny broschyr som för tillfället delas ut i Västnyland, spana efter den på din närmaste vårdscentral, optiker eller apotek. 

I jan 2021 skickades ett frågeformulär ut till medlemmarna om Mehiläinens tjänster.

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.

Förbundet ordnar tillsammans med föreningen en daganpassningskurs under våren.

Birgitta och Göran besökte Raseborgs sjukhus våren 2019 för att framföra önskan om en ögonmottagning i Ekenäs så synskadade som har svårt och röra sig p.g.a. sin synskada, skulle kunna få vård på närmare håll.

Vår medlem Fredrik Lindgren valdes vid FSS' höstmöte till medlem i styrelsen för förbundet Finllands Svenska Synskadade. Och litet senare under hösten valdes han också till medlem i syelsen för föreningen Svenska Synskadade i Västnyland.